Dziedziczenie ustawowe pomocnik

Instrukcja
Uzupełnij grupy bliskimi spadkodawcy. Jedynie grupy Zstępni, Rodzeństwo oraz Dziadkowie mogą zawierać osoby które nie dożyły otwarcia spadku. Po kliknięciu na taką osobę wybierz przycisk oraz dodaj jej dalszych zstępnych.